به وب سایت رسمی شرکت ترمواسکان خوش آمدید.

رزومه شرکت

خدمات شرکت

طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای خدمات تأسیسات مکانیکال و الکتریکال، با توجّه به استاندارد های روز تأسیسات و بهره گیری از آخرین دستاورد های صنعت و تجهیزات

نمایش خدمات →

ارائه ی مشاوره در زمینه ی طراحی، نظارت و اجرای خدمات تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و مشاوره ی تخصّصی جهت انتخاب تجهیزات، نحوه عملکرد آنها و برآورد قیمت تمام شده به کارفرمایان و مهندسین توسط کارشناسان شرکت ترمو اسکان

طراحی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، با بهره گیری از آخرین استاندارد های تاسیسات برای کابری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و آزمایشگاهی، توسط کارشناسان شرکت ترمواسکان

تأمین و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با بهره گیری از آخرین استاندارد های کیفیّت خدمات و تجهیزات برای کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و آزمایشگاهی

اخبار و آموزش ها

در این بخش میتوانید آخرین اخبار شرکت ، وقایع صنعت و همچنین مطالب آموزشی را در صنعت تاسیسات مطالعه فرمائید.

نمایش مطالب →
ترمو اسکان در نشریات تخصصی صنعت تاسیسات

ترمو اسکان روی جلد نشریه سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع و کتاب سال تاسیسات کشور ۹۵-۱۳۹۴ ...