انبوه سازی مسکن مهر (ایران خودرو)

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت توسعه شهر سبلان
  • تاریخ: سال های 89 و 90
  • نوع سرویس: پکیج ، کولر
  • موقعیت: شهر جدید هشتگرد ، فاز 6

کاربری : مسکونی مسکن مهر

متراژ / طبقات : ۳۶۰ واحد

مرحله اجرا: پایان کار

  • پکیج ، کولر
  • پکیج ، کولر
  • پکیج ، کولر

پروژه های مشابه