بخش فوق تخصصی پیوند اعضاء بیمارستان دکتر مسیح دانشوری - ترمواسکان– ترمواسکان

بخش فوق تخصصی پیوند اعضاء بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

  • نوع خدمات:
  • مشتری: بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
  • تاریخ: 1393 درحال اجرا
  • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال
  • موقعیت: تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، دارآباد

متراژ / طبقات : ۳۰۰۰ مترمربع (زیربنا)
کاربری: کلین روم بخش های جراحی، ایزوله و بخش مراقبت های ویژه

  • تاسیسات مکانیکال
  • تاسیسات مکانیکال

پروژه های مشابه