برج تجاری اداری موناکو

  • نوع خدمات:
  • مشتری: مهندس ناطق
  • تاریخ: سال 1392
  • نوع سرویس: تأسیسات مکانیکال
  • موقعیت: چهار راه پارک وی – نبش اردیبهشت

کاربری : ساختمان تجاری اداری

متراژ / طبقات :۵،۰۰۰ متر مربع (زیربنا)- نه طبقه

 

  • تأسیسات مکانیکال
  • تأسیسات مکانیکال
  • تأسیسات مکانیکال

پروژه های مشابه