برج دماوند (برج ایرتویا)

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت ایرتویا - آقای حدادزاده
 • تاریخ: سال های 1389-1390-1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • موقعیت: سه راه تهرانپارس ، ابتدای جاده دماوند

کاربری : تجاری ، اداری ، شهربازی ، رستوران ، سالن های بدنسازی و پارکینگ طبقاتی

متراژ / طبقات : ۱۴۵۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۴۰ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه