برج رویال گاردن

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای آذروند
 • تاریخ: سال های 1390-1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • موقعیت: خیابان ولی عصر ، انتهای خیابان طوس

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۸۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۴ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه