برج کوهیار

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای حاجی محمدی
 • تاریخ: سال های 1390-1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • موقعیت: الهیه ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، خیابان کوهیار ، نبش کوچه نمازی

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۱۴۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۷ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه