بوستان هشتگرد - ترمواسکان– ترمواسکان

بوستان، اوّلین طرح افتتاح شده مسکن مهر

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت مکان شهر سبلان
  • تاریخ: سال های 88 و 89
  • نوع سرویس: پکیج ، کولر ، شبکه فاضلاب شهری ، آب محوطه ، شبکه آب شرب شهری
  • موقعیت: شهر جدید هشتگرد ، فاز 6

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : ۱۰۰۲ واحد در ۱۶۷ بلوک ۶ واحدی به همراه اجرای شبکه آب و فاضلاب شهری

مرحله اجرا: پایان کار

  • پکیج ، کولر ، شبکه فاضلاب شهری ، آب محوطه ، شبکه آب شرب شهری
  • پکیج ، کولر ، شبکه فاضلاب شهری ، آب محوطه ، شبکه آب شرب شهری
  • پکیج ، کولر ، شبکه فاضلاب شهری ، آب محوطه ، شبکه آب شرب شهری

پروژه های مشابه