تاژ پرند

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت سرمایه گذاری تاژ
  • تاریخ: سال های 1387-1388
  • نوع سرویس: پکیج ، کولر
  • موقعیت: شهر جدید پرند ، انتهای فاز 3

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : ۱۹۰ واحد

مرحله اجرا: پایان کار

تاژ پرند

پروژه های مشابه