داروسازی سیمین دشت

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت تهران کارا نوآور
  • تاریخ: سال 86
  • نوع سرویس: لوله کشی و نصب سیستم تهویه
  • موقعیت: کرج ، شهرک صنعتی سیمین دشت

کاربری : داروسازی

متراژ / طبقات : سوله در دو طبقه به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

داروسازی سیمین دشت

پروژه های مشابه