دانشگاه قائمیه - ترمواسکان– ترمواسکان

دانشگاه قائمیه

  • نوع خدمات:
  • مشتری: موسسه آموزشی و پژوھشی امام خمینی (ره)
  • تاریخ: سال های 1387-1388
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • موقعیت: قم ، شهرک پردیسان ، بلوار فرهنگ

کاربری : دانشگاه

متراژ / طبقات : ۱۶۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۸ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه