درمانگاه خیریه هشتگرد

  • نوع خدمات:
  • مشتری: خیرین
  • تاریخ: سال های 89 و 90
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، اسپیلت ، کولر
  • موقعیت: شهر جدید هشتگرد ، فاز 6

کاربری : درمانگاه مجهز

متراژ / طبقات : ۱۰۰۰ مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

درمانگاه خیریه هشتگرد

پروژه های مشابه