ساختمان آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی کرج

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت طاووس ارغنون
  • تاریخ: سال 85
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • موقعیت: کرج ، میدان امام حسین (ع) ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کاربری : دانشگاه و ساختمان آمفی تئاتر

متراژ / طبقات : ۷۰۰۰ مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه