ساختمان اداری کاسپین کیش

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقایان ناصر معصومیان و ناصر سیّدی
 • تاریخ: 1394 در حال اجرا
 • نوع سرویس: تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • موقعیت: بلوار آفریقا- خیابان کیش- پلاک 24

متراژ / طبقات: ۴۰۰۰ مترمربع (زیربنا)- ۸ طبقه
کاربری: اداری

 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی
 • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی

پروژه های مشابه