ساختمان صنایع فولاد

  • نوع خدمات:
  • مشتری: تعاونی مسکن صنایع فولاد
  • تاریخ: سال های 1384 و 1385
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق (به صورت همکاری)
  • موقعیت: سه راهی فرمانیه ، نبش نارنجستان ششم

کاربری : مسکونی سوپر لوکس

متراژ : ۹۰۰۰ مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق (به صورت همکاری)
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق (به صورت همکاری)

پروژه های مشابه