ساختمان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  • نوع خدمات:
  • مشتری: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  • تاریخ: 1392-1391
  • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال
  • موقعیت: قم، میدان جهاد، خیابان 15 خرداد

متراژ / طبقات : ۶۴۰۰ مترمربع(زیربنا) / ۸ طبقه
کاربری: ساختمان اداری و موسسه ی پژوهشی و آموزشی

ساختمان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

پروژه های مشابه