ساختمان مسکونی ارغوان

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقای دکتر نادری
  • تاریخ: 1395
  • نوع سرویس: تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
  • موقعیت: تهران، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک 32

متراژ / طبقات : ۶،۰۰۰ مترمربع (زیربنا)
کاربری: مسکونی

در حال اجرا

  • تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

پروژه های مشابه