ساختمان پمادسازی کارخانه ایران دارو

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت آریا بن
  • تاریخ: سال 1387
  • نوع سرویس: لوله کشی استیل کلیه سیستم ها ، نصب تجهیزات دارو سازی ، تهویه مطبوع داخل کلین روم
  • موقعیت: ابتدای اتوبان سعیدی ، کارخانه ایران دارو

کاربری : داروسازی (پمادسازی)

متراژ / طبقات : کلین روم پمادسازی

مرحله اجرا: پایان کار

ساختمان پمادسازی کارخانه ایران دارو

پروژه های مشابه