سامان پرند - ترمواسکان– ترمواسکان

سامان پرند

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت سرمایه گذاری مسکن سامان ( آقای رسولیان )
  • تاریخ: سال های 89 و 90
  • نوع سرویس: پکیج ، کولر
  • موقعیت: شهر جدید پرند ، فاز 6

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : ۳۸۰ واحد در ۱۹ بلوک ۲۰ واحدی

مرحله اجرا: پایان کار

سامان پرند

پروژه های مشابه