شهرک باستی لواسان

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقایان مطهری و پورطیب
  • تاریخ: سال های 1384-1385
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع (به صورت همکاری)
  • موقعیت:

کاربری : ویلای مسکونی ، لوکس و تریبلکس

متراژ / طبقات : هر ویلا ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع (زیربنا) / ۱۴ ویلا از شهرک باستی لواسان

مرحله اجرا: پایان کار

شهرک باستی لواسان

پروژه های مشابه