مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی گلستان

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - دکتر کاووسی
  • تاریخ: سال های 89 ، 90 و 91
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • موقعیت: اردبیل، مشکین شهر، شهرک فرهنگیان

کاربری : تجاری ، اداری ، رستوران ، شهربازی و تالار

متراژ / طبقات : ۱۲۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۴ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه