مجتمع تجاری امیرکبیر

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقای دکتر حسنی
  • تاریخ: سال های 88 و 89
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • موقعیت: خیابان امیرکبیر ، روبروی مسجد الزهرا

کاربری : تجاری

متراژ / طبقات : ۴۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۴ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

مجتمع تجاری امیرکبیر

پروژه های مشابه