مجتمع تجاری هشتگرد

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت توسعه فنی مکان شهر سبلان
  • تاریخ: سال های 90 و 91
  • نوع سرویس: پکیج ، کولر
  • موقعیت: شهر جدید هشتگرد ، فاز 6

کاربری : تجاری

متراژ / طبقات : ۳۰ باب مغازه

مرحله اجرا: پایان کار

مجتمع تجاری هشتگرد

پروژه های مشابه