مجتمع تجاری_اداری و پارکینگ طبقاتی خُرمرودی

  • نوع خدمات:
  • مشتری: جناب آقای امانی
  • تاریخ: 1395
  • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
  • موقعیت: تهران- بزرگراه یادگار امام- بلوار خُرّمرودی

متراژ / طبقات : ۳۸۰۰۰ مترمربع (زیربنا)
کاربری: مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی

در حال اجرا

  • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
  • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
  • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
  • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

پروژه های مشابه