مجتمع مسکونی فراز جمال آباد

 • نوع خدمات:
 • مشتری: خانم فتحی
 • تاریخ: 1393-94
 • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • موقعیت: نیاوران- خیابان جمال آباد- کوچه هشتم

متراژ / طبقات : ۷۰۰۰ مترمربع(زیربنا) / ۱۴ طبقه
کاربری: مسکونی

در حال اجرا

 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

پروژه های مشابه