محوطه دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شهرداری تهران – شرکت بلند والاد
  • تاریخ: 1391-1392
  • نوع سرویس: محوطه سازی
  • موقعیت: بزرگراه شهید خرازی، دریاچه شهدای خلیج فارس
  • محوطه سازی

پروژه های مشابه