مسجد الزّهرا

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت مکان شهر سبلان
  • تاریخ: سال های 88 و 89
  • نوع سرویس: پکیج ، کولر
  • موقعیت: شهر جدید هشتگرد ، شهرک بوستان

کاربری : مسجد

متراژ / طبقات : ۸۰۰ مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

مسجد الزّهرا

پروژه های مشابه