نمایندگی مرکزی رنو

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت رنو - آقای حدادزاده
 • تاریخ: سال های 90 و 91
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک
 • موقعیت: کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج ، نمایندگی رنو ، تویوتا ، لکسوس

کاربری : نمایشگاه اتومبیل

متراژ / طبقات : دو سوله کارگاهی به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع (زیربنا) و نمایشگاههای اتومبیل

مرحله اجرا: پایان کار

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک

پروژه های مشابه