نمایندگی مرکزی ایرتویا

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقای مهندس حدادزاده - ایرتویا
  • تاریخ: 1393 در حال اجرا
  • نوع سرویس: تأسیسات الکتریکال - مکانیکال
  • موقعیت: تهران- خیابان دماوند- بالاتر از اتحاد

نوع اجرا: تأسیسات الکتریکال – مکانیکال
کاربری: ساختمان تجاری اداری
متراژ / طبقات: ۳،۰۰۰ مترمربع زیر بنا

  • تأسیسات الکتریکال - مکانیکال

پروژه های مشابه