پروژه نیلوفر

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت موناکو قشم (آقای ناطق)
 • تاریخ: سال 1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • موقعیت: محمودیه ، خیابان الف ، انتهای بن بست نیلوفر ، پلاک 5

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۲۸۰۰ مترمربع زیربنا /   ۸ طبقه

 

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع

پروژه های مشابه