ساختمان هیراد

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقای مجتبی مطهری
  • تاریخ: سال های 1391-1392
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، آب مصرفی ، فاضلاب
  • موقعیت: خیابان شهید باهنر ، نبش کوچه هیراد

کاربری : تجاری و اداری

متراژ / طبقات : ۷۲۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۰ طبقه

 

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، آب مصرفی ، فاضلاب
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، آب مصرفی ، فاضلاب
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، آب مصرفی ، فاضلاب
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، آب مصرفی ، فاضلاب
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، آب مصرفی ، فاضلاب

پروژه های مشابه