بام نیاوران ۲

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
  • تاریخ: سال های 89 ، 90 و 91
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
  • موقعیت: نیاوران ، سه راه یاسر ، نبش کوچه شیرین

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۹۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۸ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه