بام نیاوران ۳

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
 • تاریخ: سال های 1389-1390-1391
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • موقعیت: نیاوران ، سه راه یاسر ، نبش کوچه شیرین

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۱۳۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۸ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه